جذاب ترين شخصيت شناسي ها جذاب ترين شخصيت شناسي ها

تفريح در اينترنت

شخصيت شناسي چيست

تست-شخصيت

شخصيت شناسي بند انگشتي

 

«كوچك ترين ميمون دنيا به اندازه يك بند انگشت»، «كوچك ترين كتاب دنيا به اندازه يك بند انگشت» حتي شل سيلوراستاين كتابي دارد به اسم «قد يه بند انگشت». همه اين ها را بگذاريد كنار، وقتي بشنويد تنها يك بند انگشت تان مي تواند بيانگر شخصيت شما باشد چه مي كنيد؟

توجه داشته باشيد كه هركدام از بندهاي انگشت در علم كف بيني مي توانند حرف هاي زيادي داشته باشند. حالا و در اين قسمت بد نيست به انگشت شست تان توجه بيشتري مبذول داريد. هر كدام از بندهاي اين انگشت مي تواند بگويد شما چه جور آدمي هستيد. اين به اطرافيان هم كمك مي كند تا ما را بيشتر بشناسند و با روحيات مان كنار بيايند.

● واقعيت در مورد بندهاي انگشت كدام است؟
حتما در علم كف بيني به مواردي در مورد بند انگشتان برخورده ايد؛ اين كه بند انگشتان بلند نشان دهنده افراد دست و دلباز است ولي اگر بند انگشتان كوتاه و چاق باشند نشان دهنده افراد افراطي و نادان است. انگشتان لاغر و باريك نشان دهنده بذله گويي است و اگر دست اين افراد به سمت بالا خميدگي داشته باشد يعني آزاده هستند ولي اگر به سمت پايين خميدگي داشته باشد خسيس هستند.

واقعيت اين است كه اتصالات دست به عنوان نمونه اي براي مشاهده و بررسي مستقيم بسيار جالب هستند. طبق نظريه عمومي بند انگشتان كلفت به معناي راحت طلبي است. در حالي كه انگشتان قابل انعطاف نشان دهنده مهارت هاي ذهني، كنجكاوي و زياده روي است. انگشتان كوتاه نشان دهنده طبيعتي آرام تر هستند. به هر حال هرگاه شخصي كمي عميق تر به مسئله كف بيني بنگرد مفاهيم را بهتر درك مي كند و ساده انگاري را كنار مي گذارد. نكته اصلي كه در مورد انگشتان وجود دارد اين است كه سه بند انگشتان مربوط به قابليت هاي رواني مختلف انساني است.

تلاش براي يافتن دليل قانع كننده اي به منظور ارتباط بند انگشتان از قرن نوزدهم آغاز شد و اين تلاش با كوشش هاي اوليه در زمينه اين كه هر كدام از اين بند انگشتان را با يك منطقه فلكي ارتباط دهيم، اختلاف بسيار داشت. حالا ما در مورد هركدام از بندهاي انگشت اطلاعاتي را در اختيار شما قرار مي دهيم.

● بند سوم شست
شست ما به ۳ بند تقسيم مي شود كدام بند از شست شما بلندترين است؟ اگر يك يا ۲ بند بلندتر از بقيه باشد در اين صورت انرژي هاي آن ها در شما قوي تر است. انگشت شست از ۳ بخش تشكيل شده است.

۱ . بند اول يا بخشي كه ناخن روي آن قرار گرفته است، معرف اراده شخص است.

۲ . بند دوم يا بخش وسط كه معرف منطق است.

۳ . بند سوم يا بند انتهاي شست كه مرز يا تپه ونوس است، معرف عشق و علاقه است.

● بند اول: بند ضمير
بند بالايي شست بيانگر ميزان كنترل و تاثيرگذاري ما روي محيط اطراف مان است. اين بند بايد به همان اندازه يا بلندتر از بند دوم باشد. همچنين بايد در موقع لمس كردن سفت و تقريبا برجسته به نظر آيد. بندي كه به اين شكل باشد بيانگر توانايي فرد در شكل دهي به محيط اطراف خود است. همچنين توانايي تاثيرگذاري روي ديگران را به فرد مي دهد. اگر بند اول شست بسيار بلند يا كوتاه باشد، در اين صورت شخص مورد نظر مي تواند لجوج يا متمايل به يافتن استيلا بر شرايط باشد. اگر بند اول شست فرد مورد نظر قوي باشد، اين موضوع بيانگر اين است كه او مي تواند با كوشش و تلاش به نتايج مورد نظر خود دست يابد.

شخصي كه بند اول شست او كوتاه و مسطح است نمي تواند بر محيط اطراف خود تاثيرگذار باشد. اگر فردي آرام باشد اين بند نيز نرم احساس مي شود. اين مسئله به ضعيف بودن اين بند مي افزايد. شخصي كه بند اول انگشت شستش ضعيف است احساس دستپاچگي و نااميدي مي كند زيرا در دستيابي به اهدافش مشكل دارد. ضعيف بودن بند اول شست موجب بروز چه احساساتي مي شود؟ در اين صورت ممكن است احساس كنيد كه درصورت تلاش بسيار باز هم به موفقيت دست نخواهيد يافت. نحوه دور كردن اين تفكرات منفي را از خود بياموزيد. در اين صورت به تدريج بند اول شست شما قوي تر خواهد شد.

● بند دوم: هوش و ذكاوت
بند دوم بيانگر توانايي فرد در تصميم گيري هاي شخصي است. اگر بند مياني شست بلندتر از ۲ بند ديگر باشد در اين صورت نشان دهنده اين است كه شما به طور مداوم در مورد عملكردهاي آتي خود تفكر مي كنيد، همچنين دادن مشاوره به ديگران را دوست داريد. وقتي در انتخاب گزينه اي با شما مشورت مي شود، احساس خوبي به شما دست مي دهد. هميشه انديشه ها و طرح هاي جديد ارائه مي كنيد. اگر اين بند كوچك تر از ۲ بند ديگر شست به نظر آيد در اين صورت به اين معناست كه در تصميم گيري ها و برنامه ريزي براي خود خجالتي هستيد. اعتماد كردن بر تصميمات و قضاوت هاي خود را بياموزيد.

● بند سوم: بند ذهن
اين بند دال بر ميزان مصمم بودن شماست. اگر طول آن مناسب و خوب باشد بيانگر اين است كه مي توانيد ذهن خود را روي استعدادها و تمايلات تان متمركز كنيد. اگر به اين صورت باشد بايد به شكل توانايي در خلاقيت و برقراري ارتباط ظهور كند. به عنوان مثال اگر تخيلات خوبي داريد، به طور عملي به بعضي اشكال هنر خواهيد پرداخت يا اگر در امر سخنوري مهارت هاي خوبي داريد از سخنراني يا بيان نقطه نظرات هراسي نخواهيد داشت.

گاهي يافتن اين بند كار مشكلي است و به نظر مي رسد كه شست به جاي داشتن ۳ بند ۲ بند دارد. اين به آن معناست كه تصميم انجام تمايلات و توانايي هاي شخصي بايد گسترش يابند. اگر بند سوم شما ضعيف است به خاطر داشته باشيد كه با استفاده از قدرت تمركز مي توانيد ذهن خود را قوي ساخته و در نتيجه به راحتي به اهداف تان دست يابيد. اگر اين كار را تمرين كنيد بند سوم به تدريج ظاهر خواهد شد.

● نكات تكميلي
اگر بند سوم شست از طول شست (بند اول و دوم) بزرگ تر باشد، زن يا مرد صاحب چنين شستي بيشتر تمايلات خاص و احساسات نفساني دارد.

شست نرم به شستي گفته مي شود كه بند اول آن كه ناخن روي آن قرار دارد. نرم و شل باشد و به راحتي به عقب خم شود. صاحبان چنين شست هايي افرادي هستند افراط گرا، بي احتياط در زمينه مادي و جريان زندگي خود. در هر شرايط و موقعيتي با محيط و افرادي كه با آن ها در تماس هستند سازش مي كنند. در حقيقت وارد هر جمعي كه مي شوند بلافاصله صميمي مي شوند و احساس راحتي مي كنند. اين افراد داراي حس خاص دوست داشتن، خويشاوندي و وابستگي بوده، به همين دليل هر كجا كه بروند به راحتي زندگي مي كنند.

كساني كه بند اول شست آنان محكم و سفت است ويژگي هاي خاص دارند. بند محكم و سفت يعني وقتي بند اول انگشت شست را بگيريد و به عقب خم كنيد بسيار غيرانعطاف پذير و خشك است. خصوصيت بارز اين افراد چنين است: اراده قوي دارند و در تصميم گيري ها سر سخت هستند، آن ها بيشتر محتاط و راز نگه دار هستند، در موقعيتي كه ديگران با عجله و شتاب حركت مي كنند آن ها گام به گام و پله پله پيش مي روند، آن ها زياد علاقه به جابه جايي ندارند، به يك چيز مي چسبند، با سرسختي مقاومت ناپذيري اهداف خود را دنبال مي كنند، قانون آن ها قانوني محكم است، آن ها خود را همچون يك ماشين كنترل مي كنند، در جنگ بسيار مقاوم و استوار هستند، در عشق اهل تظاهر نيستند و صميمي و ثابت قدم هستند، در امور ديني و مذهبي بي ريا بوده و پايبند اصول هستند، در هنر نيروي هنري ذاتي و مختص به خود را دارند.

پهناي بند دوم شست يا به انداز بند اول است يا باريك تر از آن است كه در حالت اول به آن حالت يكدست و در حالت دوم به آن كلوشي گفته مي شود. بند هاي كلوشي متعلق به افراد پرتحرك و كاردان است و اين نوع بندها در ارتباط با پيشرفت در كسب ثروت است.

شست هايي كه سر آن ها گرد و چكشي است معرف طبيعت خشن و لجوج است. در اين شست ها ناخن ها نيز كوتاه است.

اگر كف دست بيش از اندازه سفت باشد و سر شست سفت شده باشد صاحب آن بسيار قاطع، مصمم و ثابت قدم است. در صورتي كه كف دست شل و گوشتالو باشد ولي سر شست ها سفت باشد او اغلب برنامه هاي خود را بسيار خوب شروع مي كند اما در ميانه راه آن را رها مي كند.

كساني كه بند انگشت هاي آنان صاف است (برآمدگي ندارد) قوه تفكر آني داشته و بدون توجه به عوامل مسئله ساز، اموري را كه به آن ها محول مي شود به انجام مي رسانند.

كساني كه انگشت هاي نوك تيز و بندهاي صاف دارند (انگشت ها از پايين به بالا باريك مي شوند و سر آن ها باريك است) به طور ذاتي افرادي بي قيد هستند و در وضع ظاهري و مسائل بسيار جزئي نيز بي توجه هستند، اشيا مورد استفاده خود را به هيچ وجه سر جاي خود قرار نمي دهند و در برابر اجراي دستورات مقاومت نشان مي دهند.

 

شخصيت شناسي با طرز پيامك زدن

 

براي پي بردن به شخصيت افراد راه‌هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها توجه به متن پيامك‌هاست. در واقع درمتن برخي از پيامك‌ها نشانه‌هايي وجود دارد كه ما را به سمت شناخت شخصيت طرف مقابل هدايت مي‌كند. با اين وجود اين موضوع كاملا قطعي نيست و نمي‌توان به‌طور دقيق در اين باره قضاوت كرد. در مجموع مي‌توان گفت بر اساس محتوا و شكل جملات و لحن گفتاري كه در پيامك‌هاي افراد تكرار و برداشت مي‌شود، مي‌توان آنها را در تيپ‌هاي شخصيتي مختلفي قرار داد كه به برخي از اين موارد اشاره مي‌كنيم. البته نمي‌توان گفت هر پيامكي اگر شبيه به موارد مذكور باشد، حتما شخص در آن تيپ قرار مي‌گيرد. در اين مورد شناخت مناسب از طرف مقابل مي‌تواند تعيين‌كننده‌تر باشد.

شخصيت مهرطلب
هرگاه متوجه شديد فردي در پيامك‌هايش از كلمات محبت‌آميز زياد استفاده مي‌كند شايد بتوانيد او را در دسته شخصيت‌هاي مهرطلب قرار دهيد. اين افراد عاشق دريافت مهر و محبت ديگران هستند. به شما محبت مي‌كنند و انتظار دارند حتي در پيامك‌هاي‌تان چنين محبتي را نثارشان كنيد و اگر غير از اين باشد، ناراحت و دلگير مي‌شوند. آنها مي‌خواهند مورد نوازش ديگران قرار گيرند و از سوي اطرافيان تاييد شوند. در مجموع بايد گفت شخصيت‌هاي مهرطلب همواره به دنبال جلب حمايت و توجه سايرين هستند و البته اين كار را به وفور خودشان هم انجام مي‌دهند.

نمونه پيامك‌ها: خيلي دوستت دارم دائم به فكرتم. كي ببينمت؟ دوستم داري؟ چقدر كم تماس مي‌گيري (انواع و اقسام جملات محبت‌آميز و حاميانه در پيامك‌هاي اين افراد ديده مي‌شود).

شخصيت كنترل‌گر
پيامك‌هايي كه با پرسش و بررسي شرايط طرف مقابل شروع مي‌شود، از كنترل‌گر بودن شخصيت ارسال‌كننده پيامك خبر مي‌دهد. براي اين افراد مهم است كه بر اوضاع و اطرافيان كنترل داشته باشند و اگر احساس كنند اين كنترل به نوعي خدشه‌دار شده، عصباني و ناراحت مي‌شوند بنابراين در ادبيات پيامك اين افراد مي‌بينيم كه پرسش‌هايي در مورد زمان و مكان وجود دارد و اگر پاسخ درستي دريافت نكنند، ممكن است پيامك‌هاي‌شان لحن تندي پيدا كرده و حتي جملات توهين‌آميز هم در آنها ديده شود.

نمونه پيامك‌ها:كي بر مي‌گردي؟ رسيدي حتما به من خبر بده، چرا نگفتي قراره بعد از كلاس جاي ديگه هم بري؟ به خواهرت زنگ بزن بگو ما نمي‌آييم، براي خريد صدبار گفتم با من برو تا بهت بگم چي بخري و از كجا بخري و… .

شخصيت قدرت‌طلب
افرادي كه شخصيت قدرت‌طلب دارند در پيامك‌هاي‌شان هم به شما دستور مي‌دهند. مرتب تاكيد مي‌كنند امروز بايد چه كار كنيد و كجا برويد. در پيامك‌هاي اين افراد جملات دستوري و تاكيدي به وفور ديده مي‌شود. در واقع اين افراد مي‌خواهند اين پيام را به شما منتقل كنند كه قوي، قدرتمند و برتر هستند و از راه پيامك‌ها توانايي و قدرت‌شان را به رخ بكشند. شايد هم در پيامك‌هاي‌شان ببينيد كه به شما مي‌گويند امروز به فردي تحكم كرده‌اند يا شخصي را سرجاي خود نشانده‌اند و امثال آن.

نمونه پيامك‌ها: بايد امروز به موقع بياي و گرنه خودت مي‌دوني، من نمي‌دونم… بايد بري خريد، چرا هرچي مي‌گم گوش نمي‌دي؟ امروز حال يكي از همكارانم را حسابي گرفتم پررو شده بود و… .

شخصيت وسواسي
در پيامك‌هاي اين افراد تاكيد و يادآوري‌هاي فراواني ديده مي‌شود. از آنجا كه در زندگي‌شان نظم و وسواس خاصي وجود دارد، در پيامك‌ها هم نسبت به مراقبت از نظم و پيشگيري از به هم ريختگي اوضاع تاكيد دارند. گاهي چند پيامك را پشت سر هم مي‌فرستند و پيامك‌هاي قبلي را تصحيح مي‌كنند كه اين موضوع از وسواس آنها حكايت مي‌كند. البته ممكن است خيلي هم دقيق و حساب شده پيامك‌ها را ارسال ‌كنند و هر پيامك را چند بار بخوانند.

نمونه پيامك‌ها: يادت نره چي بهت گفتم، چند بار بگم بايد اين كار رو درست انجام بدي، حتما نيم‌ساعت زودتر بيا كه دير نشه، همه‌چيز را مرتب كردم دست به چيزي نزن و… .

شخصيت استرسي
استرس و اضطراب در پيامك‌هاي اين افراد موج مي‌زند و نوشته‌هاي‌شان بيشتر حاوي دلواپسي و نشان دهنده به هم خوردن تعادل دروني است. خيلي وقت‌ها هم به دليل اينكه همراه با استرس و نگراني پيامك مي‌فرستند، در نوشته‌هاي‌شان غلط‌هاي نوشتاري ديده مي‌شود چون از شدت اضطراب به سرعت تايپ مي‌كنند. اگر اين رفتار‌ها در ارسال پيام فردي تكرار شود شايد بتوان گفت او در گروه شخصيت‌هاي استرسي قرار دارد.

نمونه پيامك‌ها: نمي‌تونم صبر كنم، زود زنگ بزن، چرا جواب نمي‌دي دارم ديوانه مي‌شم.

شخصيت بدگمان
براي شخصيت‌هاي بدگمان مهم است كه بدانند ديگران كجا هستند و چه كار مي‌كنند. آنها براساس تيپ شخصيتي‌شان نسبت به اطرافيان سوء‌ظن دارند و مي‌خواهند از اين موضوع مطمئن شوند كه خطري ارتباطات آنها را تهديد نمي‌كند. اين بدگماني‌ها فقط به جنس مخالف مربوط نمي‌شود، شخصيت‌هاي بدگمان حتي نسبت به افراد همجنس خودشان هم سوء‌ظن دارند و مي‌ترسند كه مبادا در غياب آنها توطئه‌اي عليه‌شان شكل گيرد.

نمونه پيامك‌ها: وقتي من تماس گرفتم با كي صحبت مي‌كردي؟ چرا دير به پيامك‌ها جواب مي‌دي؟ صداي كسي مي‌آمد مگر نگفتي تنهايي و … .

شخصيت توجه‌طلب
اين افراد دل‌شان مي‌خواهد مورد توجه ديگران قرار گيرند و براي اينكه توجه مورد نيازشان را به‌دست آورند، از جملات يا متن‌هاي طنزآميز استفاده مي‌كنند.

نمونه پيامك‌ها:تو حوضي كه ماهي نباشه قورباغه سالاره! گربه دستش به گوشت نمي‌رسه مي‌گه عيبي نداره به‌جاش سويا مي‌خورم! مي‌دوني فرق تو با ريش چيه؟ ريش اصلاح مي‌شه ولي تو اصلاح نمي‌شي و… .

شخصيت شناسي,شخصيت افراد,شخصيت مهرطلب

شخصيت نگران
اشخاصي كه مدام پيگير سلامت و حال خوب شما هستند و بر سالم بودن‌تان تاكيد مي‌كنند در دسته شخصيت‌هاي نگران قرار مي‌گيرند كه در پيامك‌هاي‌شان آثاري از نگراني ديده مي‌شود. گاهي هم به‌طور بدبينانه فكر مي‌كنند كه شايد حال‌تان خوب نباشد و از اين بابت بيشتر نگران مي‌شوند. شخصيت‌هاي نگران انتظار دارند حال و احوال‌تان را به سرعت گزارش دهيد و اگر كمي درنگ كنيد به دلواپسي و نگراني‌هاي‌شان دامن مي‌زنيد.

نمونه پيامك‌ها: داروهايت را به موقع خوردي؟ تصادف نكردي؟ سالم رسيدي؟ از آن مسير نرو شلوغه تصادف مي‌كني و… .

شخصيت ضعيف و خجالتي
صحبت تلفني براي برخي از افراد خجالتي دشوار است. به راحتي نمي‌توانند ارتباط كلامي برقرار كنند و با سايرين در تعامل باشند. از اين رو ارسال پيامك براي آنها روش ارتباطي ساده‌تري است چون هنگام ارسال پيامك وقت و فرصت كافي دارند تا حرف‌هاي‌شان را راحت‌تر بزنند. شخصيت‌هاي خجالتي وقتي مي‌خواهند ابراز احساسات كنند، دچار اضطراب مي‌شوند و ترجيح مي‌دهند در لفافه و پشت پرده صحبت كنند. افراد ضعيف هم عزت‌نفس پاييني دارند و قدرت ابراز وجود آنها پايين است. اين افراد در پيامك‌ها هم خودشان را كوچك نشان مي‌دهند و طرف مقابل را بزرگ مي‌بينند.

نمونه پيامك‌ها:حرف شما درسته، من در حدي نيستم كه بخوام نظر بدم، هرچي شما بگيد و كلمه چشم هم زياد در پيامك‌شان به چشم مي‌خورد و… .

شخصيت بي‌توجه
برخي افراد به پيامك‌هاي ارسالي دير پاسخ مي‌دهند كه اگر به دليل مشغله زيادشان نباشد، مي‌توان آنها را در گروه شخصيت‌هاي بي توجه جاي داد. اين اشخاص مسئوليت‌پذير نبوده و براي ديگران ارزشي قائل نيستند. البته اين احتمال وجود دارد كه شخصيت‌هاي مغرور هم مانند شخصيت‌هاي بي‌توجه به پيامك‌ها دير پاسخ دهند چون با اين كار مي‌خواهند اين پيغام را منتقل كنند كه ما مهم هستيم.

تاثير زبان گفتاري در پيامك‌ها
با وجود مكتوب بودن، پيامك‌ها اصولا بازتاب سبك گفتاري افراد هستند. اگر هر فرد را مجموعه‌اي از مشخصه‌هاي اجتماعي از جمله ميزان تحصيلات، طبقه اقتصادي و شغل و ويژگي‌هاي فردي مثل سن و جنس بدانيم پيامك‌هاي او متاثر از اين عوامل خواهد بود.

ارتباط پيامك با شخصيت افراد
اگرچه پيامك، فرم نوشتاري دارد اما واجد ويژگي‌هاي زبان گفتاري است. از جمله اينكه غيررسمي و شخصي است. از اين رو با تحليل سبك پيامك‌ها مي‌توان به اطلاعات زيادي درباره فرستنده‌هاي آنها دست يافت. به عنوان مثال طبق تحقيقات اخير اگر در شرايط مساوي از جمله هزينه و زمان و فوريت موضوع، فردي بين فرستادن پيامك و تماس تلفني، فرستادن پيامك را ترجيح دهد از لحاظ شخصيتي درون‌گرا و خجالتي قلمداد مي‌شود يا افرادي كه در فرستادن پيام‌ها اصول رسمي بودن را رعايت مي‌كنند مايلند فاصله اجتماعي خود را با مخاطب حفظ كنند.

تفاوت پيامك‌هاي زنان و مردان
تاثير جنسيت در كاربرد زبان همواره يكي از جذاب‌ترين موضوع‌هاي مورد بحث براي زبان‌شناسان بوده است. مطالعات زبان‌شناسي نشان مي‌دهد از اين لحاظ تفاوت‌هاي معناداري بين زنان و مردان ديده مي‌شود. در زمينه كاربرد پيامك‌ها هم يافته‌هاي جالبي وجود دارد. به عنوان مثال مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه اگرچه مردان زودتر از زنان به تلفن همراه دسترسي داشته‌اند اما فرهنگ محتوايي پيامك، بسيار وامدار كاربران زن اين تكنولوژي بوده است؛ تا جايي كه در بسياري از جوامع، پيامك بيشتر ابزار ارتباطي زنانه‌تلقي مي‌شود. از نظر فرمي مي‌توان گفت پيام‌هاي مردان به مراتب كوتاه‌تر از پيام‌هاي زنان است يا اينكه زنان به مراتب بيشتر از مردان به درج علائم سجاوندي مثل كاما و نقطه توجه دارند يا از سلام و خداحافظ و عبارت‌هايي براي اين كار بيشتر بهره مي‌گيرند. از نظر محتوا نيز زنان با مردان تفاوت‌هايي دارند. آقايان بيشتر درمورد موضوعات ملموس و غيرشخصي پيام ارسال مي‌كنند اما پيام‌هاي خانم‌ها بيشتر ماهيتي احساسي و اجتماعي دارد. به جز اينها خانم‌ها خود را مقيد مي‌دانند پس از دريافت پيامك در اسرع‌وقت به آن پاسخ دهند اما بعضي از آقايان به هيچ‌وجه در اين رابطه الزامي را احساس نمي‌كنند .

 

شخصيت شناسي با فال اسم

علاوه بر انواع فالها اعم از فال روزانه ؛ فال حافظ و …. مي توان از روي حرف اول اسم اشخاص نيز به فال آنها پي برد

توجه كنيد كه به جاي حروف(ژ-گ-چ) ج ، را و به جاي حرف(پ) ب را مد نظر قراردهيد.

الف:خوش رفتار و خوش اخلاق است . در باطن ميانه رو مي باشد وآدم ملاحظه گر و خونگرمي است و با همه كس زود صميمي ميشود .زندگي را با جنگ و جدال و گفتگو به سر ميبرد و پيراهن سياه بر او خوش يمن نيست و محنت بسيار مي كشد و هر چه را بخواهد به دست مي آورد و مريضي وي هميشه در باد قولنج گردن وپهلو مي باشد.

ب : اهل دوستي ، زيبا و مهربان است ، داراي غرور خاصي مي باشد. به مال دنيا اهميت نمي دهد و جيبش هميشه خالي است.
ت: خوش اخلاق كم خواب و خوش قيافه و تنهااست. دوست ندارد كسي از او برنجد و اگر باعث رنجش كسي شود از او دلجويي مي كند.از گناهانش خيلي زود پشيمان شده و توبه مي كند.

ث:مقتدر و پر اراده است و در هر كاري ثابت قدم مي باشد خوش اخلاق و معقول مي باشد و پيشاني او پهن است و در زندگي هرگز محتاج نخواهد شد.
ج : زيباست و با محبت و اكثرا از مريضي شكم رنج ميبرد و اين مريضي هر چند وقت يكبار نمايان ميشود و دو وجه دارد يا سياه چهره و قوي استخوان يا سفيد پوست و هيكلي است. هميشه سرگردان واشفته مي باشد و از كار خود حيران است.

ح: رك ،زيبا و خوش اخلاق است. كينه توز و راز دار مي باشد و اكثرا در حال جنگ و جدال است.

خ: مقرراتي ،زيبا با چشماني درشت و مهربان است .و با اين كه خيلي تلاش مي كند ولي روزي اش كم است.اگر كمي تنبلي و كاهلي در كار را كنار بگذارد در زندگي موفق مي شود.

د:جنگجو ،زيبا و با ديانت است متفكر و بشاش و در حال پيشرفت و ترقي است ولي قدر مال دنيا را نمي داند.

ز:بسيار مقرراتي است. زيبا و خوش اخلاق ومهربان و خونگرم مي باشد. و هميشه از سر درد و زانو درد رنج مي برد. در زندگي شكست بزرگي مي خورد و نسبت به زندگي دلسرد مي گردد و حيران و سر گردان ميشود.ولي به زودي به روال عادي برمي گردد.

ر:ميانه رو وخوش رفتار و اتشي ،زيبا و اهل خوش گذراني است. بدگويي پشت سرش زياد است. كمي طمعكاراست و دستش هميشه خالي مي باشد.بايد مراقب ايمانش باشد تا به بزرگي و منزلت برسد.

س : آتشي مزاج، با استعداد و با ذوق و سليقه است و در انتخاب اجناس بهترين است. هميشه در چشم اهل پر هيبت به چشم ميايد.خيلي مغرور ومتكبر ميباشد و هر كاري كه ميل داشت انجام ميدهد و با اطرافيان خود در نزاع و لجبازي بسر ميبرد.

ش:خونگرم ، مهربان و لجبازاست.زبانش تلخ مي باشد وهميشه به خاطر اين خصلتش ضرر مي بيند اگر كمي مراقب زبانش باشداز بلاها در امان

ص :دهن بين ، حرف شنو و زود باور است ، نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت است. و هميشه در حال ترقي و فكر ميباشد.

ض :زيرك ودانا وخوش اخلاق و كينه توز است ، درون گراست و هرگز نگراني خود را در ظاهر بروز نميدهد و داراي پيشاني پهن است و ابروي كمان ابرو دارد. زرنگ و دقيق است و هيچ وقت از ياد خدا غافل نمي شود.

ط : پاك و خوش اخلاق است.خونگرم و خوش گذران مي باشد.رنگ مشكي براي او خوش يمن نيست.

ظ :خشك ومقرراتي است. ظاهر و باطنش يكي مي باشد .بدگويي پشت سرش فراوان است . اهل تفريح با دوستانش ميباشد و قدر مال دنيا را نمي داند.

ع: خوش اخلاق و اهل بخشش است. كمي مقرراتي و خشك مي باشد و در دوستي پايدار و متعصب است.اودر زندگي سختي زياد كشيده و هرگز قدر مال دنيا را نميداند.

غ: زيبا ، با گذشت ومقرراتي است. به آينده و گذشته زياد فكر مي كند ودر خود احساس نا اميدي دارد.دانا و اهل علم است. عاشق زندگي همراه با صلح و صداقت مي باشد.

ف : زيبا، آتش مزاج و تند خو است. جاهل و جنگ جو و خون گرم ونترس مي باشد. در زندگي چند بار شكست ميخورد ولي در اينده به مقام و منزلت خوبي خواهد رسيد.

ق:زيرك و دانا است و در هر كاري نقشه بسيار ميكشد و موفق ميشود .هم زيباست و هم خوش اخلاق و فردي است خوش گذران و قدر مال دنيا را نداند و گاهي با ملايمت و گاهي با خصومت برخورد ميكند.

ك: زيبا وخوش اخلاق است. هميشه در حال ترقي و فعاليت ميباشد.دانا و مقرراتي مي باشد.زبانش تلخ است و هميشه اطرافيان را با حرف هايش مي رنجاند.

ل: يك دنده و مغرور است . زيبا چهره و خوش اخلاق مي باشد نسبت به اطرافيانش متعصب است و قدر مال دنيا را نمي داند و اهل استقلال عمل است.

م :مهربان ، خون گرم ونترس است. در رو برو از او تعريف مي كنند ولي بدگويي پشت سرش زياد مي باشد.او فردي باشد خوش چهره و چشمان درشتي دارد و در كارها كاهل است و هميشه از ديگران تقاضاي كمك دارد. زود عصباني ميشود و سريع خاموش ميشود .

ن: كينه توز، زيبا و خوش اخلاق است. گاهي اوقات بسيار خوب و گاهي اوقات بسيار بد است در واقع دم دمي مزاج مي باشد. وهمچون قاضي ميباشد و در حقوق خود و ديگران به ميزان برخورد كند.

و: هميشه در حال كمك كردن است و گاهي مغرور ميشود و پشت سرش بدگويي زياد است و ديگران بدي او را ميگويند.

ه :فردي است زيبا و تندخو و آتشين مزاج با طبع گرم و هميشه در حال را امر و نهي كردن اطرا فيان مي باشد.

ي :متفكر ، زيبا است و هميشه پيروز ميدان مي باشد. فردي چهار شانه است و از بيماري شكم رنج ميبرد.دم دمي مزاج است گاهي بسيار خوب و گاهي بسيار خشك و مقرراتي است.

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/5 ساعت: ۱۴ توسط:netfunny2 :